Talentové testy

Každý člověk má k něčemu vrozený talent.
Jen málokdo ho však dokáže poznat a vnímat.

Člověk realizací talentu plní své poslání

Talent podléhá duchovní vyspělostí člověka. Talentem se rozvíjí. Jde o významnou záležitost pro naplnění lidského života, konkrétního člověka.

Je to…

…stejně důležité jako výběr rodiny, do které se narodí. Podobné je to i s místem narození, kde by člověk měl žít. Kontinent, v něm stát a národ.

V životě,…

…vesmíru nejsou náhody. Náhoda je jen lidské označení toho, co nedokážeme nebo nechceme pochopit. V závislosti na tom jak se nám to v daném okamžiku hodí máme kategorii náhod dále rozdělenu na štěstí a smůlu.

Uplatněním talentu…

…se učíme, zdokonalujeme a rozšiřujeme své vlastní poznání života. Talent nelze neuplatnit. Stále se nám snaží na sebe upozornit. Pokud svůj talent rozvíjíme a zušlechťujeme, zdokonalujeme jím sebe i lidstvo.

Do problémů…

…se dostáváme jen tím, že nedokážeme většinově, až na výjimky, poznat svůj talent. Člověk s talentem k medicíně je traktorista a jiný s talentem traktoristy se stane doktorem. Ani jeden z nich potom nežije spokojeně a ku prospěchu celku. Naopak, škodí. Zkrátka není na svém místě.

Tento nedostatek…

…se promítá do všech oborů lidské činnosti. Dochází tak k útlumu rozvoje lidské bytosti. Prodělávají na tom všichni. Člověk si sám staví do života problémy, které mu brání v rozvoji osobnosti.

Na základě…

…toho dochází k porušování pravidel života a vesmíru jako celku. Podle zákona akce a reakce se nám vše vrací jako bumerang. Platí to u jedince, národa, státu a celého světa, klimatu i v mnoha dalších oblastech.

Lidé jsou…

…otráveni, zmateni, pociťují marnost. Ztrácejí smysl pro spravedlnost, poctivost, cit, lásku, etiku, sounáležitost, ohleduplnost a deformují si charakter. Uvolněné místo potom obsazuje nespokojenost, nervozita, závist, žárlivost, nevraživost, boj, válka, strach.

V této…

…situaci jsme právě proto, že nežijeme svým talentem. Nikdo po nás talent nevyžaduje. Náš talent nepoznají rodiče, školy, společnost. Proto ho téměř nikdo nevyžaduje. Málokdo ho dokáže poznat, jak by ho tedy měl vyžadovat.

Člověk tedy…

…ze všech stran dostává jakousi rekvalifikaci. Je přecvičován na různá povolání, ke kterým nemá a ani nemůže mít vztah. Takto se hroutí celá společnost. Jde o příčinu úpadku člověka, lidstva. Od malička se mu vtlouká do hlavy čím a kým by měl být, aby se měl dobře.

Pokud je…

…jedinec školami, společností přeškolen, dělá nesmysly. Nemá k tomu vztah, cit, úctu ani napojení na zdroj. Člověk má v sobě všechno a je buňkou lidstva. Ve prospěch svůj i ostatních buněk, lidí by měl pracovat, žít, radovat se a všestranně prosperovat.

Neměl by…

…nikomu dovolit, aby mu bral jeho výbavu pro život v tomto světě. Výbavou je jeho vrozený talent, jeho jedinečnost. Tou bychom měli obohacovat všechny ostatní a oni zase nás svou jedinečností.

Zhruba…

…v těchto oblastech se při zjišťování vrozeného talentu budeme pohybovat.

  • početí a výběr pohlaví
  • vztah rodičů k sobě navzájem
  • vzorce chování převzaté od rodičů
  • vztah a místo ve společnosti
  • lokalita a její prostředí
  • talentové dispozice
  • škola, kroužky, kantoři, společnost
  • duchovní a duševní vyspělost člověka
  • sebepřijetí, zájmy, touhy
  • odhalení talentu

V životním příběhu se potom všechno odehrává. Je nutné počítat s dobou asi 2 hodin. Nejde to obecně přesněji určit. Ideálním stavem bývá, zajímat se o talent dítěte co nejdříve, než ho zhypnotizujeme svými touhami a představami.

Talent se dá najít kdykoliv. Ovšem jeho plné rozvinutí je s přibývajícím věkem složitější a také potom může být jeho realizace bombardována životní situací.