Léčení neplodnosti

Rozmnožování je základem pro zachovnání druhu.
Je nedílnou součástí všeho živého.
Díky rozmnožování jsme tady i my.

Neplodnost je více než varování

Lidstvo je varováno, protože s plodností je dnes velký problém. Neustále se vzdalujeme od života a nahrazujeme ho jakýmisi hypotézami. Vymýšlíme hlouposti a jsme s nimi denně konfrontováni. Vymysleli jsme hru o životě. To není dobře.

Přetváříme…

…skutečný života na neživot. Chováme se téměř totožně s chováním rakovinné buňky, s jediným velmi podstatným rozdílem. Ona se totiž umí skvěle množit. Proč? To je jednoduché. Je svá, na nic si nehraje. Plní svůj úkol, své zadání, poslání. Pokud se člověk chová jako rakovinná buňka “já, já, já…,” zničí mu tato buňka tělesný orgán, který k tomuto postoji používá.

Lidé jsou…

…hypnotizováni a bombardováni strachem. Různé vědecké výzkumy (tedy hypotézy, které se snaží dokázat), ale nedaří se jim to. Většinou je dokazují jen dalšími hypotézami, statistikami, které si tvoří opět cílenými otázkami, ve kterých je již odpověď, apod. Straší lidi.

Lidem dokonce…

…nakukali, že člověk není schopen se přirozeně rozmnožovat. Normální přirozenou cestou. Jedinou smysluplnou cestu vydávají div ne za zázrak. Porodit zdravé dítě, normální přirozenou cestou je haněno a zakazováno. Bylo by dobré začít přemýšlet smysluplně.

Dalším pohrdáním…

…rodinou a životem je hra na “rovnoprávnost.” Podle mého poznání není pravdivé tvrzení, že muž může vykonávat roli ženy a obráceně. Jednoznačně nemůže. Muž má dané jiné poslání než žena, na tom není o čem přemýšlet.

Bránit se…

…otěhotnění různými prostředky a za nějaký rok jejich užívání se divit nemožností otěhotnět je zvláštní. Ony prostředky působí proti životu nejen ve fyzickém těle, ale i v psychice  ženy a také muže. Stavěním odporu mít dítě vznikne silný program v takových lidech, aby ho opravdu nemohli mít.

Pokud lékaři…

…nezjistí, proč není možné otěhotnět, měli by se manželé pokusit najít jiný způsob diagnostiky a případného léčení než nabízí (případně nenabízí nic) dnešní školská medicína. Po umělém oplodnění bych nesahal nikdy. Ovšem to je na zvážení lidí, kterých se to týká.

Někdy se…

…to povede, někdy ne. V obou případech bychom se měli zamýšlet nad tím, co bude dál. Za 10,20,50,100…atd. let s generační větví takto počatého dítěte. Jen náznak mnohých otázek. Na všechny by měla měla být odpověď. Normální to není a tak se to někde musí projevit. To samé platí pro císařský řez místo porodu. Někdy není zbytí, ale určitě by císařský řez neměl rodit pouze z rozmaru doktora a rodičky.

Dítě není…

…výrobek a to by se mělo respektovat. Vždycky, je-li něco umělé, je to umělé a nikdy to není dobře. Nestačí kolem problému vytvořit povídku ve smyslu, že o nic nejde. No, povídku vytvořit jde, ale bude to skutečně jen povídka.

Každá zdravá…

…žena je schopna otěhotnění. Je velmi málo výjimek, které toho schopny nejsou. Jedná se spíše o karmické, (genetické není správný název podle mě, protože hmotně zjistitelná genetika je v duševnu a duchovnu proměnlivá), zatížení z minulého nebo i několika životů a také ze současného.

Zejména tam,…

…kde je školská medicína v koncích. Neví proč, všechna vyšetření na nic neukazují a přesto to nejde. Jistě je třeba zvolit jinou diagnostiku i jiné léčení. Přirozené, bez léků, kapaček, nepříjemných šťouchání do fyzického těla, emotivních a citových, psychicky náročných zážitků. Dítě se má narodit z lásky a ne ze stresů.

V životě…

…takto nemohoucích partnerů je někde chyba. Ta chyba není, jak naznačuji v předchozím, ve fyzickém těle, ale v duchovnu a duševnu. Tam je třeba ji najít a odstranit příčinu. Největším upozorněním, které je třeba rozkódovat, poznat a napravit je tzv. “rizikové” těhotenství.

Důvodů nacházím…

…mnoho. Rodina, výchova, tradice, morálky, nevhodné partnerství, blokace talentu, chybná životní cesta, strach, prostředí, prokletí dětství, rodičovství, škola, přístup a pojetí k sexu, kariéra, představy oproti realitě. Tak by se dalo vyjmenovávat ještě dlouho.

Na nic…

…ze zmíněného není prášek, injekce, mastička, ani cokoliv jiného. Jediné možné je doplnit si poznání o duchovnu a duševnu, což je zdrojem veškerého života.

Většinou stačí,…

…aby se objednala pouze žena, pokud by bylo třeba i manžela poznám již při objednání na léčení.

V životním příběhu…

…se potom všechno odehrává. Je nutné počítat s dobou asi 1,5 – 3,5 hodiny. Nejde to nyní přesněji určit. Mimo základních pravidel, která jsou pro nás všechny stejná je každý člověk jiný. Můžete mít podobný příběh jako kamarádka a přesto bude příčina u každé z vás někde jinde. Tak bude i léčení různé.