Partnerství

Partnerství muže a ženy je nejdokonalejším vztahem, kterého jsme na Zemi schopni.

Je zároveň…

…nejvýznamnějším prostředkem k pochopení a naučení se smyslu a vnímání duality. Ve zdravém partnerství jsou obsaženy všechny komponenty života, které se můžeme v trojrozměrné realitě naučit. Žádný jiný vztah života člověka nemá tento potenciál ani dispozici. Proto je partnerství tak důležité a přitažlivé.

Muže přitahuje…

…žena, ženu zase muž. Jedná se o protikladné polarity, plus a mínus, ženská a mužská energie. Oba jedinci obsahují mužskou i ženskou energii. Rozdíl je pouze v jejím množství. Žena má více ženské energie a muž má více mužské energie, (např. v poměru 80% : 20%).

Ani jeden…

…z nich není lepší nebo horší než ten druhý. Zkrátka polovina je polovina a nic více ani méně. Celek potřebuje obě stejnou měrou. Tak má i jedinec např. dvě ruce, dvě nohy, dvě ledviny, dvě plíce, dvě průdušky, dvě uši, dvě oči, ale i v páru dvoje zuby atd. Zkrátka a dobře, tam, kde nám má být připomínána dualita a nutnost jejího vyladění, je všechno v páru.

Tímto jednoduchým…

…způsobem se sám člověk dokáže rentgenovat nebo diagnostikovat. A taková jednoduchá diagnostika mu slouží k léčbě, kde nepotřebuje ani doktora nebo léčitele. Jakákoliv porucha nebo nemoc, projevující se na pravé polovině těla souvisí s muži nebo mužskými energiemi a na levé zase se ženami a ženskými energiemi.

Vystačí si sám…

…se sebou. To je jediná cesta, která nic nestojí, je skutečně zdarma a účinek je velmi rychlý, stálý a porucha se nevrací. Dalším, neméně důležitým aspektem je etika nebo-li mravnost. Člověk, který ví, jak život funguje, jen stěží bude neetický, aby byl plný poruch nebo nemocí.

Okamžitě…

…se změní jeho vztahy s okolím a to na všech rovinách Bytí. Vše je spojeno se vším. Ani sebemenší částečka života nestojí kdesi mimo život.

Jde o jeden…

…z nejkomplikovanějších úkolů člověka na cestě k poznání života a jeho vrcholný projev. Poznat, pochopit a ovládnout sám sebe je velmi těžké. (Těžké je to pro dnešního člověka zamotaného paradigmaty, sugescemi, hypnózami, plného strachu, hloupých morálek, zmanipulovaného sektami, spolky apod..)

Pravda je…

…však taková, že být sám sebou, sám sebe znát, rozumět životu, dodržovat Řád, je to nejlehčí, co pro sebe můžeme udělat. Jen tak je život plný radosti a lidské důstojnosti. V takovém případě máme pocit, že věci kolem nás se jakoby dějí a stávají sami. Za takovými lidmi stojí celá mohutnost vesmíru, Života, Řádu, Bůh.

K tomu…

…poznat, pochopit a vyladit se s druhým člověkem je o mnoho složitější a jistě i svízelnější. Navíc muž a žena jsou asi jako pravá a levá ruka. Levá je fajn, mnohé dokáže, ale nezvládne stejně precizně to, co pravá a naopak. Chtějí-li obě dokázat to, co ta druhá, není jiné cesty než se spojit v celek.

Jen tak…

…jsou ruce dokonalými a úplnými nástroji. Ovšem i ony se musejí k dokonalosti propracovat a vyladit na stejnou notu. Musejí se sehrát, musejí jedna druhou podporovat, musejí spolupracovat a ne si dokazovat, která je lepší a která horší. Nemohou se tedy hádat.

Podobné je…

…utvoření partnerství mezi ženou a mužem. Takže k dokonalému poznání života a zpracování všech jeho témat je nutným předpokladem partnerství. Při vytváření páru však čeká na každého z nás první velké úskalí. Tímto úkolem je poznat a dobře si vybrat svou polovinu. To je základním předpokladem každého svazku, celku, manželství.

Nestačí tedy…

…pouhá různost pohlaví, ale je potřebná i vhodnost té konkrétní ženy k onomu konkrétnímu muži. Je to stejné jako když rozpůlíme dva melouny. Jeden 10 kg a druhý 2 kg. Dostaneme čtyři poloviny.

Ovšem nevytvoříme…

…jeden krásný, zdravý meloun, pokud se budeme snažit spojit 2 a 10 kilogramovou půlku v jeden celek. I zde musíme respektovat, že desetikilogramová polovina patří k desetikilogramové polovině, a dvoukilová ke dvoukilové. Tak prosté je to i ve vztahu dvou lidí při hledání vhodného protějšku, tedy životního partnera.

Je potřeba,…

…aby se našli vhodné protějšky. A právě zde většinou dnes narážíme. Nebereme v potaz všechny nutné předpoklady potřebné k vytvoření vhodného celku, tedy manželství. My sice máme mnoho kritérií, ale ta jsou v celku pro život v páru bezcenná a někdy dokonce i škodlivá.

Takovými je…

…např. majetek, postavení, vzdělání, funkce, vzhled fyzického těla apod. Ne, že by tyto aspekty k životu nepatřily, ale jen říkám, že nemohou hrát prim, být důležitějšími, pro hledání půlky. Při hledání partnera jsou spíše nástrahou na blbečka, který se chytí.

Zmiňované…

…aspekty nic nevypovídají o tom člověku , jeho charakteru, moudrosti, inteligenci, životní filozofii, vztahu k lidem, k protějšku, ke společnosti atd., vůbec nic.

Důležité jsou…

…naopak např. vlastnosti, charakter, životní filozofie, entita, národnost, kultura, tradice, výchova, vyspělost duchovní a duševní, moudrost, pokora k životu, úcta k lidem, společnosti, životu obecně a nekonečná řada dalších poznávacích znaků a znamení.

Příspěvek byl publikován v rubrice Partnerství. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář