Jak to všechno poznat

Jak to všechno poznat a nenaletět…

…Odpověď je, jako na všechno v Bytí, životě jednoduchá. Touhou po poznání, upřímností, tedy pravdivostí, zájmem o toho druhého člověka a citem. Každý na každého nějak působí, to se nedá přehlédnout, nejde to necítit. Každému člověku je cit vlastní, má ho v sobě a to i když ho nepoužívá. Jedině když od prvního setkání jste upřimní. Být od první chvíle sám sebou. Tzn. být poctivý ke svému protěšku a to samé je třeba chtít po tom druhém.

Nesnažit se

…hrát. Nepředvádět hereckou scénku. Být sám sebou, takovým člověkem, jakým doopravdy jste. Jakmile chcete vypadat a vzbuzovat dojem, že jste jiní, je zaděláno na problém. Nikdo totiž nevydrží hrát celý život. Je dobré hned zpočátku si uvědomit zda nejste okouzleni drahým autem, pěkným domem, podlézavostí (to je taková ta nepřirozená laskavost, lidově řečeno samá nej…, v tom lichotivém slova smyslu, až to tahá za uši. Kdysi se říkávalo, že takové vystupování je hlavním nástrojem sňatkových podvodníků), toho onoho nebo té oné.

Dát na srdce…

…a mít zájem o člověka, ne o harampádí kolem něj. Lepší rada snad ani neexistuje. Seznamování se je třeba dát náležitou důležitost. Stále mluvím o navazování vztahu partnerského. Není to nikterak složité, ale bez poctivost a dobrého úmyslu, tedy záměru, je to dost nebezpečné. Neupřimný člověk si lehkovážným počínáním dokáže zničit i více než jen jeden život.

V životě se…

…zapisuje a má svou váhu pouze plnohodnotný vztah. Rovný s rovným. Žádný jiný není za vztah vůbec považován a je zcela jedno, že člověk to za vztah považuje. Mám zde na mysli duchovní a duševní vyspělost člověka. Jeho ducha a duše. Každý z nás má ve své zemi, svém národě několik potenciálních poloviček, tedy partnerek nebo partnerů. Jen je najít a to je možné pouze tehdy, když se nejdříve ukázníme sami v sobě.

Nejdříve je třeba…

…najít sám sebe. S každou další generací je to složitější, protože v dnešní době ženy popírají, že jsou ženy a muži se naopak chovají jako ženy a tak ztrácí člověk svou vlastní identitu. Nemá pevný základ. Holka protestuje a snaží se popřít, že je holka a kluk se sebou dělá to samé. Problém je právě v nevhodně utvořeném partnerství rodičů takového člověka a v návaznosti vytvoření jakéhosi hybridu, kterému se říká rodina, avšak o skutečnou, smysluplnou rodinu již po věky nejde. Tato situace se spíše kumuluje a zhoršuje než, aby se zlepšovala. To je dnešním velkým problémem lidstva.

Všechny tyto…

…věci byly našimi prapředky vnímány a respektovány (možná 10 – 20.000 let zpátky). Dnes se však soustřeďujeme na naprosto nepodstatné aspekty při hledání partnera a proto je situace v rozvodovosti jaká je. Kdybychom byli poctiví, každých 80 ze 100 uzavřených manželství by se muselo rozvést.

Mám zde…

…na mysli, že většina párů žije v partnerství z mnoha jiných důvodů než proto, že člověk hledal a našel člověka. Tedy žena vhodného muže a muž vhodnou ženu. životní půlku, partnera nebo partnerku. Není v párech souznění, láska, úcta. Důvodem, příčinou je právě nevhodný a nezodpovědný výběr.

Důvody proč…

…i nepartnerství přežívají je opět prosté, žádná záhada. Mnohdy pro trvání nebo přežívání takových vztahů je to majetek, známí, strach, děti, bydlení, zvyk, hypotéky a jiné závazky. Jindy je to např. přivlastňování si jeden druhého a celá řada jiných morálek, sugescí a proti životu působících dogmat. Nemalou měrou se na této degradaci vztahů podepsaly různé spolky, církve, politické strany, věda, školy, společnost.

Rozuměj církve…

…jako pozemské mocnářské instituce, které mají s pravdou a Bohem nejméně co společného. Rodiny, kde se po generace děti rodí, ne z lásky, ale z mnoha prozaických a věcných důvodů. Mnoho z nich jim naprogramovaly školy, doktoři a celý nesmyslný zdravotnický kolos neboli nadnárodní byznys firem, který je pouhým žroutem neskutečných prostředků a to naprosto bez efektu, psychologové a psychiatři, kteří o psychice vědí méně než má kterýkoliv prostý člověk.

Ti všichni se…

…snaží podle různých zadání přesvědčit dva lidi, kteří spolu nedokáží a nechtějí žít, aby to ještě nějak udělali, zkusili a poradí jim další finty jak by měl jeden z druhým vydrbat a ošálit ho. Jen, aby to spojení ještě alespoň nějaký čas přežilo.

Jedním ze strašných…

…důvodů, proč stále trvají nevhodná partnerství je přivlatňování si jeden druhého. Je to jakýsi fenomén dnešní doby, který se rozvíjí rychleji než jakákoliv jiná, lidstvu známá epidemie. Jde o stav, kdy člověk, který není sám sebou, je tedy pan nebo paní nikdo,  je plný strachu, že zůstane sám a že v životě neobstojí a tak se pověsí jako batoh na svůj protějšek nebo na své rodiče, nebo na své dítě.

A tak se…

…společně trápí, znásilňují, omezují a nutí toho druhého různými fintami a psychicky promyšlenými tahy, aby ve vztahu vydržel, že, třeba sousedi, jsou na tom hůře a přitom mají například auto, dobrý plat, jezdí na dovolené a mají se celkem fajn.

Ono,…

…když tohle člověk pročítá, je to místy i úsměvné, ale ruku na srdce, kdo z vás to nezažil, v různých podobách? Opět si myslím, že vám nesděluji nic nového, nic, co byste sami nevěděli. Všichni to máme v sobě, jen se tím jaksi nezabýváme. Nehledáme problém a jeho řešení v sobě, ale venku. Mimo sebe. To je kámen úrazu.

Taky ve své…

…poradně pomáhám lidem v partnerských vztazích. Pár, který chce vědět ještě před uzavřením manželství zda a jak toto partnerství vypadá, je skutečně zodpovědným budoucím párem. Dají se zjistit zcela prosté a kdysi všem lidem dostupné informace jakéhokoliv druhu. Dispozice k partnerství k nim nepochybně patřila.

Protože však…

…většina lidí rozvíjí jiné stránky své osobnosti než vrozené dispozice, nezabývají se svou intuicí, přirozeností, vnitřním poznáním sebe samých. Chodí ke kartářům, psychotronikům, léčitelům, astrologům a lidem z mnohých dalších oborů. Všechny zmíněné a nespočet dalších, nevyjmenovaných já řadím ke skutečné vědě. Vědě o životě, poznání a poznávání, zdraví, tvořivosti apod.

Již zcela…

…opomíjené je jednoduché poznávání toho co mohu čekat, jak se mohu vyznat ve svém partnerovi. Podívejte se do rodiny svého nastávajícího nebo nastávající. Téměř vše, co je třeba sledovat uvidíte v jeho rodině. Uvidíte tam vztahy rodičů, názory na život, společnost, vztahy mezi sourozenci, vztahy potencionálního vyvoleného protějšku s rodiči, zdraví a nemoci i mnoho dalšího.

Je to základ…

…ze kterého pochází člověk a také základní kámen, na kterém staví svůj život. Zajímejte se i o prenatální věk protějšku. Co jeho matka prožívala v těhotenství, jaká byla celková nálada mezi rodiči atd. Většinu z toho, co zjistíte bude vyzařovat i váš partner. Ať jde o chování člověka v rodině nebo kdekoliv jinde, staví na nějakých vzorcích.

Jaké to…

…chování je, takové je zdraví, které se odvíjí od charakteru. Každá nemoc je poruchou mravnosti, tedy charakteru. Po takovém seznámení se s jeho rodinou se snažte vypozorovat, co váš protějšek již zpracoval, co dělá jinak a co mu zůstalo. Dejte si na poznání toho druhého dost času. Uvědomte si, že rozhodujete nejen o svém, ale i o osudu svých dětí, své rodiny.

No a teprve…

…po naplnění a zohlednění výše uvedených nebo naznačených předpokladů k partnerství nebo manželství je možno uvažovat o smysluplné rodině. Zkrátka jde o závažné rozhodnutí. Bezhlavě vstoupit do manželství je zcela jistě velký malér. Jedná se spíše o zkoušku a výdrž, co všechno člověk a dítě snese. To není potom vztah, ale trápení. Opět pouvažujte každý sám, prosím…

Příspěvek byl publikován v rubrice Partnerství. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář