Obsah otevřeného odkazu

Vítejte na webu Léčitelské poradny LADOP

Tak jako tyto stránky se vynořují z kamení a prachu každodenních cest, tak by se mělo vynořovat vědomí každého člověka o tom kdo je a co tady vlastně chce, na Zemi.

Josef Michalčík

Člověk člověka by měl mít rád. Přeji nám všem rok 2015 bez zlodějů a psychopatů, kteří si přivlastňují majetek a moc, přitom se lidem smějí do tváře z televizních obrazovek. Dobro, spavedlnost, svoboda, úcta k člověku, láska i zdravý rozum čekají za dveřmi. Stačí, aby je národ pozval dál.

K aždý z nás si s sebou do života na Zemi bere svou vlastní Knihu života. Otevírá ji při početí a začíná do ní psát další kapitolu. Co do ní jednou napíše, je napsáno a již nikdy nepůjde smazat. Zaznamenává se všechno. Každá myšlenka, každé slovo, každý skutek. Je v ní neměnná skutečnost, zcela holá, Boží pravda. Nikdo jiný vám do ní nemůže udělat ani jedinou čárečku. Stejnou již nikdy nikdo nenapíše, ani vy sami ne. Proto je kouzelná. Opatrujte ji, važte si jí a nesrovnávejte
s žádnou jinou. Je originál, je jedinečná, je vaše
a bude vám sloužit i v mnoha jiných životech.

Představení webu

Najdete zde všechno, co se týká života. Života obecně a obzvlášť toho nejdokonalejšího jeho projevu na Zemi i v mnohých dalších dimenzích nebo paralelních světech člověka. Budu se snažit, pokud možno, co nejobrazněji přiblížit své poznání o tomto úžasném fenoménu.

Myslím, že ne vše je dostatečně slovy popsatelné a tím bude i ta nejpoctivěji popisovaná skutečnost jen částečně představitelná. Někdy více, jindy méně. To způsobuje převod mezi prožitkem a slovním vyjádřením. Ne pro všechno máme slovní výraz a je zcela lhostejno, v jakém jazyce onu skutečnost popisujeme. To zná jistě každý z nás, že, například koncert nebo sportovní zápas se nedá sdělit slovy, tak, aby byl zcela identický s prožitkem účastníka takové akce.

Léčení

Léčení lze přirovnat k opravě. Zdraví je normou. Zdraví je normální stav člověka. Člověk by měl být zdravý. Je-li nemocný, měl by dělat vše proto, aby se co nejdříve dostal do normálu. To znamená, aby nabyl opět plného zdraví. Udržování zdraví je lidskou povinností a to ne jen k sobě samému, ale značnou měrou i k jiným projevům života, kterým by měl ke zdraví pomáhat. Např. zvířatům, ptákům, hmyzu, rostlinám, ale také půdě apod. Jen to, co je zdravé je dobré. Zdraví a nemoc není náhoda. V životě náhody neexistují. Zvykli jsme si nazývat Náhodou všechno, čemu nerozumíme nebo co si nedokážeme vystvětlit. Žádné náhody ve skutečnosti nexistují. Jde o pouhý slovní obrat.

Záměrem tohoto webu

Je tedy popsat život, zdraví, jeho udržování, případně znovunabytí. Najdete tady mnoho příkladů, popisů, vysvětlení a věřím, že si zde každý z vás jistě najde to, co ho zajímá, někdy i trápí a leckdy i několik životů. Stránky jsou vhodné pro malé i velké, mladé i staré. Porozumění životu je jakousi genetickou potřebou nebo touhou každého z nás. Dokonce i těch, kteří to popírají.

Zázraky v životě člověka?

Zázrakem je život sám o sobě. Umíme dnes různými způsoby vyrábět mnoho věcí, létáme do kosmu, umíme změnit říční koryta, vykácet a vysázet lesy, zničit i čistit ovzduší a mnoho dalšího. O životě a o sobě samotných toho však známe jen velmi málo a ještě i zcela pokrouceně. To je také důvod, proč děláme ty, v minulých větách popsané pošetilosti. To vše se budu snažit napravit, přispěním své trošky poznání do mlýna. Koneckonců od léčitele se asi ani nic jiného neočekává a nemělo by se očekávat. Neměl by se nikdo z nás smířit s tím, že na jakoukoliv otázku týkající se člověka a smyslu jeho života, si odpoví: "nevím". Ale, jelikož máme ve svých dispozicích, mimo mnohých jiných, svobodnou vůli, můžeme se i s tím popasovat posvém. Je to čistě věcí životní filozofie každého z nás.

Ve všem musíme však vidět souvislosti. Jen tak se v životě vyznáme. Pokud někoho ošidím, budu ošizen sám a to několikanásobně. Nemusí mi to vrátit dokonce ani ten člověk, kterého jsem ošidil já. Jisté je to, že podvod zaplatím i s velkými úroky. Půjde-li o peníze, tedy majetek, vrátí se mi to podobnou formou. Přijdu o násobek, vpodstatě ukradených peněz a jako "bonus" dostanu třeba zlomenou páteř, infarkt, mozkovou mrtvici, astma, atd. To vše jsem vytvořil snahou poškodit druhého a ještě jsem třeba z takového počinu měl radost na jakého, že jsem to narazil hlupáka. Někteří jsou tak posedlí zlodějnou, že to dávají k dobru při setkání s tzv. "přáteli." Jistě, musí to být člověk podobného ražení jako vypravěč, aby se tomu dokázal zasmát. Zdravý člověk by reagoval tak, že by mi patřičně vyčinil a vysvětlil jaký jsem pitomec. Buďme tedy opatrní a soudní než začneme realizovat svůj úmysl, nápad. Uvažujme, zda se nedopouštíme něčeho nekalého. Říkávalo se, kdysi, nedělej nikomu to, co nechceš, aby jiný dělal tobě. S tím se dá vystačit a pochopitelně, je to pro každého. To samé se děje i v dobrém. Pokud někomu pomohu, někoho se zastanu, potká mě totéž. Ovšem musí to být z jiných důvodů než jen proto, že je to strýc, bratr, kolega z práce, mladý nebo starý člověk, vedoucí, politik, kterého jsem volil atd..

Společnost

Nemůže k ní být nikdo z nás lhostejný. Společnost je stejně důležitá jako dýchání. To, že se rozmohl úpadek mravnosti, v duchovním a duševním slova smyslu, musí být impulzem k tomu, abychom všichni usilovali o změnu. Člověk je důležitý, co by jedinec a ne žádný spolek. Pamatuji dobu kde se říkávalo že každý spolek smrdí čertem. Není důležité jak se jmenuje. Jednou to je parlament, vláda, církev, zastupitelstvo, myslivci a jindy třeba sportovní klub nebo jakákoliv jiná parta. Ve skupině se lehčeji provozují lumpárny a když má skupina větší pravomoc než jednotlivec, nastává prostor pro útisk jedince. Jediným možným a smysluplným spolkem je lidstvo. Společenství, které je dáno ze zdroje života, od Boha, z vesmíru, řádu...jak kdo chce si to může pojmenovat. Dávejme si na to velký pozor. Žádná parta nemůže nikdy znamenat více než každý její jednotlivec. Patří sem všechno. I rodina je spolek. Dokonce ten nejdůležitější. V rodině musí mít právo každý její člen stejné. Matka, otec i děti. Takže závěrem k tomuto odstavci. Přemýšlejme každý nad tím než řekneme Mě politika nezajímá.

Orientace na webu

Tento web je koncipován tak, aby dával smysl, byl intuitivně pochopitelný, jednoduchý, účelný, spolehlivý a příjemný. Mým cílem bylo i to, aby se zde zorientoval člověk, který si poprvé v životě zapnul internet. To, co se týká mé práce je sdruženo v levé části. Ta je členěna ještě rozbalovacími odkazy. Ve středové se načítá obsah odkazu. Vpravo jsou různé odkazy a doporučení. Ovšem i tady je pouze to, co souvisí se životem a mou prací. Cokoliv zde najdete, je mi blízké a jsem přesvědčen, že účelné. Na konci stránky jsem umístil vše potřebné k pohodlí a přehledné orientaci tak, jak já vnímám, že by to bylo dobré a na mnohých stránkách mně samotnému chybělo nebo se naopak zalíbilo.

V patičce stránky je odkaz na Aktuality a tam uvádím kdy a co se změnilo, aby stálý příznivec nemusel bloudit a procházet již přečtené. Tento web nejsou noviny ani časopis, takže ani aktualizovat není na již napsaném co. Pravda nedoznává změny. Pravda je dannost, nepleťme si ji s poznáváním nebo poznáním. na těchto stránkách je třeba i vnímat, co je napsané, nejen číst.

Závěrečná poznámka

Vycházím z toho, že na tyto stránky, v převážné většině přicházejí lidé, kteří potřebují pomoc. Jsou to lidé všech věkových skupin, všech postavení ve společnosti. Doporučil bych nespěchat a snažit se čtené také prožívat. Pokud člověk hledá sám sebe, měl by si na to vymezit jistý čas. Mé stránky nejsou novinami a jsou také rozdílně koncipované, relaxační. Zkuste vnímat i barvy, odpoutat se od strojové mašinérie, která zasáhla, tak jako vše ostatní v naší současnosti, i neosobní přístup k osobní prezentaci. Automatický software udělá i tohle za člověka. To mě taky přivedlo k tomu, že si musím vytvořit stránky sám. Jen tak v nich bude můj vlastní otisk. Přeji vám tedy příjemné chvilky, strávené na tomto webu. Kéž by dokázaly každému pomoci nebo alespoň malinko vyprovokovat k zamyšlení se nad životem a sebou samým, svou rodinou, splečností atd....

 • Úvodní strana
 • Citát k zamyšlení

  Vyhledávač

   Hledat tady
   Hledat na webu

  Knihy - dobrá inspirace

   Josef Zezulka
  • Bytí - životní filosofie
   Angelika Hoefler
  • Jméno, vyslovené tajemsví
   Hans Joachim Störig
  • Malé dějiny filozofie
   S.N.Lazarev
  • Diagnostika karmy (asi 8 dílů)
   Rüdiger Dahlke
  • Nemoc jako symbol
  • Nemoc jako řeč těla
   Jaromír Kapinus
  • Psychokinetické jevy
  • Nadhmotný svět
   Platón
  • Ústava
   Sig Lonegren
  • Magie labyrintů
   David V. Barrett
  • Sekty, kulty, alternativní náboženství
   Louise L. Hay
  • Miluj svůj život
  • Síla je ve vás
  • Milujte své tělo
  • Uzdrav své tělo
   Eduard Tomáš
  • Tajné nauky Tibetu
  • 999 otázek a odpovědí na cestě poznání
  • Paměti mystika
   Míla Tomášová
  • Setkání
   Mistr Kaisen
  • Odysea člověka světla
   Basil Booth
  • Horniny a minerály
   James Redfield
  • Celestýnské proroctví
  • Desáté proroctví
  • Tajemství Shambhaly (Hledání jedenáctého proroctví)
   Walter Lübeck
  • Práce se životní energií
  • Tao peněz
   Tolle Eckhart
  • Moc přítomného okamžiku
   Jiří Muladi
  • Dárek pro tvou duši
   Paul Brunton
  • Skrytá nauka za jógou I.
  • Skrytá nauka za jógou (moudrost nadjá)
  • Zápisky Paula Bruntona (asi 28 dílů)
  • Tajná stezka
   Neale Donald Walsch
  • Hovory s Bohem (3 díly)
  • Přijímání Boha
  • Přátelství s Bohem
   Roger Pendose
  • Makrosvět, mikrosvět
   a lidská mysl
   František Novotný
  • Bůh skrytý v genomu

  Zajímavosti i varování

  Obětavost pro národ?

  Skutečnost od r.1989

   Malá skutečnost je lepší než velké, hloupé a debilizátorské předpovědi

  Změna společnosti

   Změna společnosti je naprosto nezbytná, pokud chceme žít život hodný Člověka. Všichni politici od listopadu 1989 již předvedli co umí a čeho jsou schopni. Národ se musí probudit nebo dál jen skomírat. Na každém z nás záleží.

  • Fenomén-Karel Janeček
  • Neoddalujme změnu
  • Klausova velezrada

  Peníze, bydlení, ekologie

  © 1996-2017 Ladop webmaster | hosting | © Logo-Reklama Klečková